บทความที่น่าสนใจ


  IP Phone คืออะไร


  IP Phone คือโทรศัพท์ชนิดหนึ่งที่พัฒนามาจาก Analog Phone เดิมที Analog Phone จะใช้สายโทรศัพท์ในการส่งสัญญาณ และ เชื่อมต่อ แต่สำหรับ IP Phone เป็นโทรศัพท์แบบใหม่โดยจัดเป็นอุปกรณ์ Digital โดยแทนที่จะเป็นสายทองแดงเส้นเล็ก ก็กลายมาเป็นสาย LAN เสียบเข้าหลังโทรศัพท์แทน และต่อมายังสามารถเชื่อมต่อด้วย WiFi ได้


  โดย IP Phone เป็นส่วนหนึ่งของ เทคโนโลยีVoIP ที่กำลังแพร่หลายมากในปัจจุบัน จะไปอยู่เป็นอุปกรณ์ปลายทางประจำโต๊ะทำงาน หรือ ตามบ้าน


  หลักการที่จะทำให้ IP Phone สามารถโทรเข้าโทรออกได้ นั่นก็คือ ต้องมีที่ที่ให้ IP Phone วิ่งไปเจอ อาจจะเป็น Server ตู้สาขาIP PBX หรือ โทรศัพท์อีกเครื่องก็ได้ (Direct IP Call)  โดย IP Phone เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ Network ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีประสิทธิ์ภาพมากกว่า Analog Phone อยู่หลายประการ อาทิ


  1. รูปทรงสวยงามทันสมัย
  2. ใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ Network อื่นๆในองค์กรได้
  3. มีฟังก์ชั่นการใช้งานโทรศัพท์ที่มากกว่า
  4. มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งาน
  5. บำรุงรักษาง่าย
  6. สามารถพูดคุยกันแบบ VDO
  7. มีรุ่นให้เลือกใช้หลายหลายตรงตามการใช้งาน
  8. มีรุ่น จอ Touch Screen และ รุ่นที่ใช้ OS Android
  9. สามารถบริหารจัดการผ่าน Cloud
  10. สามารถบริหารจัดการผ่านหน้า Web GUI


  ปัจจุบัน IP Phone จะนิยมใช้กันในรูปแบบโทรศัพท์สำนักงาน เพราะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพให้องค์กร อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งราคา IP Phone ในปัจจุบันยังเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ ไม่แพงเหมือนในอดีต
  บทความ วันที่ 13-08-2019