บทความที่น่าสนใจ


  หลักการเลือกซื้อ IP PBX


  IP PBX หลักการเลือกซื้อ ซื้ออย่างไรไม่ให้โดนหลอก...


  ปัจจุบันนี้บริษัทมีการจัดซื้อ จัดหา ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบ IP PBX เพิ่มขึ้นโดยระบบ PABX เดิมนั้นใกล้ถึงวันสิ้นสุดเทคโนโลยีแล้ว สมัยซื้อ PABX จะต้องระบุจำนวนของ พนักงานในออฟฟิต จำนวนเบอร์สายทองแดงจากผู้ให้บริการ ผู้ขายก็จะจัดหา ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ให้ตรงตามความต้องการ หากเกิดการขยายตัวในอนาคต สำหรับPABX ก็จะใช้วิธีการเสริม CARD หรือทำการ Stack ตู้เพิ่ม ตู้สาขา PABX เดิมก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากเรียกได้ว่า กำแพงห้องด้านหนึ่ง อาจจะถูกใช้ไปเพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว และ ระบบโทรศัพท์ PABX ก็ยังเป็นระบบเฉพาะที่ต้องมีแต่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในตู้สาขาได้


  การเข้ามาของเทคโนโลยี IP PBX เรียกได้ว่าคือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์ถูกย่อขนาด โดยขนาดเล็กเพียงสมุดโน้ต มีประสิทธิภาพรองรับเบอร์ภายในสูงถึง 300-500 เลขหมาย รองรับ Concurrent ขั้นต่ำ45 และมี Port FXO ติดตัวมา ซึ่งปัจจุบัน Port FXO ก็ยังเริ่มลดการใช้งานลงเพราะผู้ให้บริการ Provider หันไปใช้เทคโนโลยี SIP ในการให้บริการแทน ซึ่ง เราสามารถนำ SIP Account มา Login ในตู้ IP PBX ได้เลยไม่ต้องเสียบสาย ลากสาย ให้วุ่นวาย และราคาใน Spec ที่เท่ากัน ระหว่าง IP PBX กับ PABX ระบบ IP PBX มีราคาถูกกว่าหลายเท่า (อาจจะถึง 10 เท่าเลยทีเดียว) และยังมาพร้อม Feature ระบบโทรศัพท์ที่ครบถ้วน


  ซึ่งการเลือกซื้อระบบ IP PBX จึงมีจุดที่แตกต่างจากการเลือกซื้อ PABX ที่สมัยก่อนเราจะ Focus ไปที่ จำนวนพนักงาน(extention) จำนวนสายนอก(FXO) เป็นหลัก สำหรับ IP PBX เป็นระบบโทรศัพท์ที่วิ่งอยู่บน Network ของสำนักงานของท่านเอง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยควบคู่คือ ความพร้อมของ Network โดยการเลือกซื้อ IP PBX มีข้อควรคำนึงถึงดังนี้


  • สาย LAN ท่านถูกลากไปทุกจุดที่จะติดตั้ง IP Phone หรือไม่ หรือ ท่านจะใช้ WiFi แทน
  • Switch ของท่านสามารถแบ่ง VLAN ได้หรือไม่ (ควรแยกวงของ Voice ออกจาก Data)
  • ท่านต้องการเชื่อมสาขาเพื่อโทรหากันฟรี หรือไม่ ถ้าเชื่อม Network ท่านถึงกันหรือไม่
  • ท่านมีความต้องการที่จะใช้สายทองแดงเก่าร่วมหรือไม่ ถ้าใช่ ท่านต้องมี อุปกรณ์ Voice Gateway เสริม
  • ท่านสามารถดูแลอุปกรณ์โทรศัพท์ มีพื้นฐานในการ Set Up อุปกรณ์ Network หรือไม่ ถ้ามี ท่านสามารถดูแลระบบ IP PBX ได้เอง โดยที่ไม่ต้องพึ่ง MA จากคนขาย ระบบ IP PBX สามารถทำการ Support ผ่านการ Remote ได้
  • จำนวนสายนอกท่านมาแบบใด สายทองแดงแบบเก่า หรือ มาเป็น SIP Account แล้ว เพราะจะขึ้นอยู่กับการเลือกขนาดของ Port FXO ตู้สาขา IP PBX จะมี Port FXO ติดมาให้แต่จำนวนไม่มาก ถ้าจะเพิ่มต้องใช้ Voice Gateway FXO
  • จำนวนพนักงานภายในออฟฟิตของท่าน การใช้สายในช่วงเวลาหนึ่งพร้อมกัน Peak สุดกี่คู่สาย จะมีผลในการเลือก ขนาด extension และ ขนาด concurrent


  โดยในท้องตลาดมี IP PBX ให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ หวังว่าบทความนี้จะช่วยเหลือท่านในการเลือกซื้อ IP PBX

  บทความ วันที่ 20-08-2019


  โดย MVCOMS