บทความที่น่าสนใจ


  Voice Gateway HT812 ทนระดับเทพ อัตราของเสียเพียง 0.12%


  อุปกรณ์ Voice Gateway คือกล่องแปลงสัญญาณ Analog Phone ให้ไปเป็น Digital เพื่อให้เครื่องโทรศัพท์บ้านแบบเก่า หรือ FAX สามารถใช้งานร่วมกับระบบ VoIP ได้ โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ IP Phone หรือ FAX Digital หรือ นำสายจาก Voice Gateway ไปเข้าตู้สาขาแบบ PABX เดิมของบริษัทได้


  ปัจจุบันผู้ให้บริการโทรศัพท์ชั้นนำมักให้บริการโทรศัพท์ร่วมมากับสื่อ Fiber Optic เรียกได้ว่าสาย Fiber เพียงเส้นเดียว นำบริการ Internet , โทรศัพท์ และ TV บริการให้ลูกค้าแบบครบวงจร ในอดีตผู้ให้บริการนิยมทำกล่องสำเร็จรูปเพียงกล่องเดียวให้บริการครบทุกสื่อ แต่ความต้องการลูกค้านั้นหลากหลายการทำกล่องสำเร็จรูปนำมาซึ่งความไม่คุ้มค่า เพราะบางครั้งลูกค้าต้องการ Internet แต่อาจจะไม่ได้ต้องการบริการ TV เป็นต้น ผู้ให้บริการจึงหันมาใช้ อุปกรณ์แยกชิ้น ต่อเสริมจาก ONU(กล่องรับFiber) แทน


  • สำหรับ Internet ก็จะมี WiFi Router
  • สำหรับ TV ก็จะมีกล่อง Smart TV
  • สำหรับ โทรศัพท์ ก็จะมีอุปกรณ์ Voice Gateway


  Voice Gateway รุ่นHT812 ยี่ห้อ GRANDSTREAM เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผู้ให้บริการชั้นนำเลือกใช้ ตัวอุปกรณ์รูปทรงทันสมัย มาพร้อมกับ Port ต่อสายโทรศัพท์ 2 Port , มี1LAN1WAN , รองรับแฟกซ์มาตรฐาน, รองรับ 2 SIP Account , บริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser และ สามารถใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบโทรศัพท์ได้ทั้งหมด อาทิ การโอนสาย การส่งต่อสาย รับสายเรียกซ้อน การพักสายที่กำลังสนทนา


  โดย Voice Gateway HT812 เป็นสินค้าสัญชาติ อเมริกาแท้ มีความคงทนบริษัท MVCOMS ได้มีการเก็บสถิติสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย ต่อ สินค้าที่เสีย ตั้งแต่ปี มกราคม 2018 - สิงหาคม 2019 พบสถิติที่ “น่าทึ่ง” เรามีการนำเข้ามาและจัดจำหน่ายหลักพันตัว สินค้ามีอัตรา Failure Rate เพียง 0.12% เรียกได้ว่าสินค้ามีความคงทน คุ้มค่า คุ้มราคาที่ลูกค้าจ่าย


  สำหรับ HT812 นั้นจะมี 2FXS Port หากมีความต้องการจำนวน Port ต่อโทรศัพท์ที่เพิ่มมากขึ้น GRANDSTREAM ก็มี Voice Gateway รุ่นที่ใหญ่ขึ้นมา คือ 4FXS ,8FXS ,16FXS ,24FXS , 32FXS และ 48FXS เอาไว้รองรับบริษัทขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่

  บทความ วันที่ 30-08-2019


  โดย MVCOMS