กลุ่มลูกค้าตัวอย่าง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ม.ศ.ว.

กรมการสื่อสารทหารอากาศ

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

PEA

ศรีกรุงโบรคเกอร์

กรมประมง

Athi Telecom

สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานที่ดินติวานนท์

กรมป่าไม้

กรมศุลกากร

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรมการทหารสื่อสาร

Rich Communication

Daiichi Sankyo (Thailand)

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สยามแก๊ส

Toyota (มหานคร)

Ipsos (Thailand)

P.F.P.Trading

KSL IT CENTER

AMERICANA

S&P

Orbit

Toyo Seikan Kaisha

The Regent Phuket

Yamazaki

ร้านนายอินทร์

Sapanan General Food

บุญถาวร

JIM THOMPSON

Groupon

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

Peerapat Technology

East-West Logistics

Pataya Park Beach Resort

Recall (Thailand)

TOT

CAT Telecom (กรุงเทพฯ/โคราช)

Fitness First

Bangna Phaisan

Katoen Natie (Thailand)

GISTDA

AccBiz

บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

Athi Telecom

MNC

Advanced Comm

NET Solution

Optimized Solution

DTP

Optimized Solution

Forth Tracking System

Yokogawa (Thailand)

AMR Asia

Anunda Technology

Asia Genial

อาซาฮี-ไทยอัลลอย

XSENSE

ADT Online

RTECH

SAMART

DTC

NECTEC

TT&T

WISCO

Technology Service 1656

Bangkok Guide

Tanatat

Riverplus

Posnet

Nera (Thailand)

Ji-NET

Freewill Solutions

Esfame Engineering

CAREL

โรงพยาบาลชลบุรี

CP (ฟาร์มหมู)

Nokia Siemens

AIS

CAT TELECOM

TOT

TRUE Corporation

PEA

Hongsa Power

Loxley Wireless

SE-ED

P.S.P.

ม.ศ.ว.

Ayudhya Allianz C.P.

AIS

DTAC

ANET Internet

กรมศุลกากร

การไฟฟ้านครหลวง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยหอการค้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

มจธ.

MOE

สจล.

UIH

TRUE Corporation

Samart Telecom

Saint John

มหาวิทยาลัยมหิดล

LAO Telecom

KSC

CAT TELECOM

TOT

CAT Telecom

TRUE Corporation

LAO Telecom